11 i 12 września w Auditorium Maximum miała miejsce konferencja naukowo-szkoleniowa „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”.

Organizatorem konferencji był Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM a współorganizatorami: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Urząd Miasta Krakowa i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Uroczystemu otwarciu konferencji przewodniczyli ze strony naszej Uczelni: Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Tomasz Brzostek jako gospodarz konnferencji. Ze strony władz region w otwarciu udział wzieli: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.

Celem konferencji była prezentacja dorobku i perspektyw kształcenia, praktyki oraz badań naukowych w pielęgniarstwie w nawiązaniu do historii 90-lecia powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie. Tematem konferencji była innowacyjność w kształceniu pielęgniarek, praktyce i badaniach naukowych – refleksje i kierunki rozwoju. W czasie konferencji miał miejsce również panel dyskusyjny poświęcony kierunkom zmian w teorii i praktyce pielęgniarskiej.

W drugim dniu konferencji odbył się Zjazd Absolwentów Pielęgniarstwa. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń szerokiego grona ekspertów z Polski i z zagranicy – naukowców, nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia i praktyków.

fot. Jerzy Sawicz