Rozmowa z prof. dr. hab. Januszem Andresem, kierownikiem Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i prezesem Polskiej Rady Resuscytacji.

Pomimo wzrostu świadomości społeczeństwa na temat ważności wykonania wczesnej – do trzech minut od utraty przytomności – defibrylacji ciągle jeszcze rozmieszczone w kraju defibrylatory AED nie są odpowiednio wykorzystane. Na sukces w tym zakresie możemy liczyć wtedy, gdy będzie ich więcej, a świadkowie zdarzenia będą chcieli i umieli je wykorzystać. Należy podkreślić, że nowe Wytyczne Resuscytacji zalecają umieszczanie AED w miejscach, gdzie można spodziewać się zatrzymania krążenia raz na pięć lat, i jest to uzasadnione tak samo jak każda inna skuteczna interwencja medyczna.

Zobacz więcej