17-18 września br. w Zabrzu odbyła się II Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Podczas dwudniowego wydarzenia eksperci z Polski, Czech, Węgier i Słowacji dyskutowali nad najbardziej optymalnymi rozwiązaniami w zakresie polityki zdrowia publicznego. Jak podczas pierwszego dnia konferencji zaznaczała Beata Małecka-Libera, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wielkim sukcesem polskiego systemu było uchwalenie przez Sejm nowej ustawy o zdrowiu publicznym. Obecnymi wyzwaniami dla Polski w dziedzinie zdrowia publicznego są przede wszystkim starzenie się społeczeństwa oraz czynniki epidemiologiczne. Nowa ustawa wprowadza pojęcie zdrowia publicznego i wyznacza kierunki rozwoju, jakimi są prewencja, profilaktyka i edukacja. Istotnym elementem jest także Narodowy Program Zdrowia, wyznaczający strategiczne kierunki działań dla polityki zdrowotnej w kraju na najbliższe 5 lat. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Tygiel wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.