Podstawową zasadą przy każdym zakupie i procesie tworzenia pracowni radiologicznej powinna być dbałość o efektywność i możliwie najpełniejsze wykorzystanie instalowanego wyposażenia.

Współczesna diagnostyka obrazowa wykorzystuje wiele różnorodnych technik obrazowania: zdjęcia
rentgenowskie, USG, tomografię komputerową czy też rezonans magnetyczny. Niektóre z tych technik oparte są bezpośrednio na cyfrowych metodach uzyskiwania obrazu, w innych natomiast przekształcenie obrazu do postaci cyfrowej może przynieść korzyści wynikające z możliwości zastosowania narzędzi klinicznych do wtórnej rekonstrukcji i przetwarzania obrazów oraz ujednolicenia metod postępowania z obrazową dokumentacją medyczną. Radiolodzy dostali narzędzia umożliwiające im lepszą i bardziej efektywną diagnostykę, natomiast menedżerowie zakładów radiologii – możliwość redukcji kosztów i pozyskania nowych kontrahentów. W tej części cyklu pokrótce omówione zostaną kwestie związane ze sprzętem, zagadnienia teleinformatyczne oraz bezpieczeństwo współczesnej – nowoczesnej placówki radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zobacz więcej