Szpitale powinny być tak zaprojektowane, wykonane i urządzone, aby ich pomieszczenia zapewniały właściwe warunki sanitarne dla chorych, personelu pielęgniarskiego i innych pracowników.

Wymagania ogólnoprzestrzenne i funkcjonalne obiektu szpitala uzależnione są od przewidzianych w nim wszystkich procedur medycznych, a ich specyfika implikuje posiadanie odpowiedniego zaplecza,
odpowiedniej aparatury, a także odpowiednich pomieszczeń. Dlatego też kompleksowe spojrzenie na szereg czynników musi być brane pod uwagę już na etapie wyboru terenu przeznaczonego pod budowę szpitala.

Zobacz więcej