Instalacja modułów fotowoltaicznych może mieć miejsce na gruncie, dachu lub nawet fasadzie budynku. Część polskich szpitali już podjęła się inwestycji w odnawialne źródła energii.

Placówki medyczne coraz wyraźniej muszą konkurować swoimi usługami o pacjentów, jak również o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ten ostatni z kolei bardziej wnikliwie przygląda się jakości usług medycznych i ilości posiadanego sprzętu medycznego oraz towarzyszącej mu infrastrukturze. Powoduje to konieczność ciągłych inwestycji, podnoszenia standardów sprzętowych i obniżania kosztów. Jednym z punktów w rachunku zysków i strat placówki medycznej, stanowiącym pozycję o wartości rzędu dziesiątek lub nawet setek tysięcy złotych rocznie, a z którego nie można zrezygnować, jest energia elektryczna. Jest ona zużywana głównie na oświetlenie, chłodzenie oraz funkcjonowanie większości urządzeń w placówce medycznej. Wiele wskazuje na to, że energia będzie w nadchodzących latach drożała zdecydowanie szybciej niż inne produkty potrzebne w obiektach ochrony zdrowia.

Rozwiązaniem, które może pomóc w ograniczeniu tego wzrostu, mogą być odnawialne źródła energii,
taniejące z roku na rok. W szczególności warto zwrócić uwagę na jedną z najszerzej dostępnych i najpopularniejszych technologii OZE, jaką jest fotowoltaika – energia ze słońca. Poza rachunkiem ekonomicznym na korzyść OZE przemawia także ich ekologiczny charakter.

Zobacz więcej