Celami daleko idącej informatyzacji są: podniesienie jakości rozliczeń, optymalizacja kosztów, automatyzacja prac, dokładniejsze i pełniejsze analizy oraz poprawa jakości dokumentacji.

Myśląc o wdrożeniu i uruchomieniu systemu zintegrowanego w placówce medycznej, należy pamiętać, że jest to proces, który ma początek, ale nie koniecznie kończy się. Im większa jednostka, tym bardziej zjawisko to jest widoczne. Umowy wdrożeniowe czy odbiory systemu mają oczywiście daty końcowe, ale po tym czasie można zaobserwować ciągłą zmianę i wchodzenie systemu komputerowego w kolejne, nieobsługiwane wcześniej dziedziny.

W docelowej formie zintegrowany system informatyczny szpitala powinien stanowić podstawowe źródło danych medycznych, statystycznych, rozliczeniowych i kosztowych w części „białej”. Jednym z wyznaczników takiego stanu może być informacja, czy można pozyskać pełny, jednostkowy koszt hospitalizacji. Czy można porównać go z jednostkowym rozliczeniem hospitalizacji lub szerzej – czy można na podstawie odpowiednich kryteriów na bieżąco modyfikować procesy szpitala w celu optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej