Nowoczesny szpital realizujący potrzeby pacjentów i pracowników powinien wyróżniać się doskonale zaprojektowanym terenem zieleni, skutecznie wspomagającym leczenie i rekonwalescencję chorych oraz regenerację personelu.

Przestrzeganie reguł dotyczących kształtowania zieleni wokół placówek ma na celu zachowanie ładu przestrzennego, przy równoczesnym umocnieniu funkcji rekreacyjnej, społecznej, przyrodniczej i terapeutycznej.

Właściwe zaprojektowanie strefy otaczającej szpital wiąże się z pełnym rozumieniem współczesnej specyfiki i zasad funkcjonowania tych przestrzeni. Ważne jest, aby w procesie projektowym i wykonawczym uwzględniać właściwe kryteria, takie jak:

• potrzeby użytkowników – zarówno pacjentów, jak i personelu,
• funkcje zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania terapeutycznego,
• specjalizację szpitala,
• funkcjonalność i program użytkowy przestrzeni,
• powiązania przestrzenne, funkcjonalne i przyrodnicze.

Zobacz więcej