Oddział intensywnej terapii jest jednym z najważniejszych działów w szpitalu. Działania polegające na wspomaganiu podstawowych funkcji życiowych i stałej ich obserwacji wymagają właściwego projektowania i wyposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt.

Nie ma prostej recepty na prawidłowe zaprojektowanie oddziału; jest to związane z pewnego rodzaju unikalnością każdego z OIT, w zależności od specjalności szpitala (profil ogólny, kardiologiczny itp.), jego poziomu referencyjności oraz rodzaju grup pacjentów (dorośli lub dzieci), co z kolei wiąże się z bardzo dużą ilością informacji, których przyszły użytkownik powinien udzielić projektantowi. Według optymalnego scenariusza w planowaniu nowego oddziału powinien uczestniczyć zespół w składzie (co najmniej): ordynator przyszłego oddziału (lub personel lekarski), przełożona pielęgniarek, architekt,
technolog medyczny i specjalista ds. zakażeń szpitalnych.

Istotną kwestią jest usytuowanie OIT w stosunku do pozostałych działów szpitalnych, tak aby zapewnić jak najlepszą komunikację z następującymi działami: medycyny ratunkowej (SOR); bloku operacyjnego i sali pooperacyjnej; oddziałów diagnostycznych (RTG, TK, NMR, endoskopia); banku krwi; laboratorium; apteki. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku grupy pacjentów w stanach zagrożenia życia najbardziej istotną sprawą jest czas, więc droga z i do wyżej wymienionych działów powinna być zdecydowanie jak najkrótsza.

Wyposażenie zależy od specjalności OIT oraz od poziomu referencyjności. Podstawowy sprzęt, który powinien się znajdować bezpośrednio przy stanowisku pacjenta, to system pozwalający monitorować między innymi następujące czynności fizjologiczne: monitorowanie krzywej EKG; pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną; pomiar ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną; pomiar ciśnienia żylnego metodą inwazyjną; dodatkowy pomiar inwazyjnego ciśnienia dla oceny ciśnienia wewnątrzbrzusznego lub ciśnienia w tętnicy płucnej; monitorowanie temperatury ciała; pulsoksymetria; kapnometria; pomiar rzutu serca; pomiar ciągły wysycenia tlenu krwi żylnej; analiza arytmii; analiza odcinka ST-T; kalorymetria pośrednia; system ważenia pacjenta; ocena mechaniki funkcji oddechowej.

Zobacz więcej