Polski system ochrony zdrowia warto porównać do systemów w pozostałych krajach Unii Europejskiej, najlepiej bazując na danych statystycznych, z uwzględnieniem lokalnych realiów, w tym szczególnie kryzysu, jaki wystąpił na przełomie dekad.

Ocena jakości i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce jest „tematem dyżurnym”, systematycznie pojawiającym się w środkach masowego przekazu i w prywatnych rozmowach – w zdecydowanej większości przypadków w negatywnej konotacji. Nie sposób nie zauważyć, że owa negatywna ocena bazuje przede wszystkim na obrazie wycinka systemu czy wręcz indywidualnego przypadku. Zasadniczą kwestią jest tu rozbieżność pomiędzy poziomem oczekiwań a realiami, która powoduje przekonanie, iż „wszędzie jest lepiej niż u nas”. Świadomość, „że dobrze nie jest”, zdaje się powszechna. W artykule przedstawiono kilka statystyk, które mogą być przydatne zarówno dla „obrońców”, jak i krytyków systemu.

Zobacz więcej