Kadra zarządzająca szpitalem coraz częściej zwraca uwagę na zagadnienie racjonalnego wykorzystania zakupionych urządzeń, co podyktowane jest rachunkiem ekonomicznym. Na czym jednak opiera się owa racjonalność? Czy chodzi tylko o pieniądze?

Racjonalna eksploatacja sprzętu medycznego może być zdefiniowana jako najbardziej efektywne wykorzystanie urządzenia przy jak najniższych kosztach zakupu i eksploatacji, z jednoczesnym zachowaniem najwyższej jakości. Jak tego dokonać?

O racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego należy zacząć myśleć już na etapie przygotowania do zakupu. Istotne jest możliwie najbardziej precyzyjne określenie potrzeb zamawiającego, w czym kluczową rolę powinien odgrywać docelowy użytkownik. Osoby bezpośrednio pracujące na sprzęcie powinny bowiem uszczegółowić wymagania co do urządzenia. Niejednokrotnie firmy handlujące aparaturą zwodzą potencjalnych nabywców różnymi dodatkami, jakie oferuje dany produkt, nie biorąc pod uwagę ich realnych potrzeb. Wynikiem takiej praktyki jest nabywanie sprzętu drogiego, którego możliwości diagnostyczne i użytkowe nierzadko wykraczają poza faktyczne potrzeby użytkownika – i mimo że jest to często sprzęt wysokiej jakości, jego możliwości są w efekcie wykorzystywane przez personel w ograniczonym stopniu. Co więcej, późniejsze serwisowanie takich urządzeń wiąże się z odpowiednio wyższymi kosztami.

Zobacz więcej