Systemy Rurociągowe do Gazów Medycznych (SRGM), umożliwiające bezpieczne przesyłanie gazów od źródeł zasilania aż do punktów użycia gazów, są coraz ważniejszym elementem infrastruktury szpitala.

Gazy medyczne są dystrybuowane przez SRGM pod wysokim ciśnieniem roboczym, redukowanym poprzez system zaworów redukcyjnych. Z tego względu są wyrobem potencjalnie niebezpiecznym dla otoczenia i pacjenta, i wymagają szczególnej staranności w ich projektowaniu i wykonywaniu. Co istotne, gazy, które są dystrybuowane przez SRGM, mają status między innymi produktu leczniczego (tlen), wyrobu medycznego (dwutlenek węgla) oraz w znakomitej większości przypadków trafiają bezpośrednio do organizmu pacjenta.

Same gazy, mając status produktu leczniczego czy wyrobu medycznego, mają już wymagany poziom czystości. Dlatego bardzo ważne jest utrzymanie wyjściowego poziomu czystości tych gazów podczas ich dystrybucji od źródeł zasilania aż do punktu poboru gazów medycznych.

Przez lata SRGM były traktowane jako kolejna instalacja rurociągowa i techniczna, dla której stosowano głównie techniczne wymagania bezpieczeństwa wykonania i eksploatacji. W wyniku różnych pojawiających się zdarzeń niepożądanych lub nawet incydentów medycznych kończących się m.in. zgonem pacjentów szybko zauważono, że SRGM mają swoje własne specyficzne wymagania, które należy sformułować i zapewnić ich przestrzeganie przez organizacje wytwarzające systemy.

Zobacz więcej