Pierwsza edycja wydarzenia skierowanego do menedżerów i dyrektorów placówek ochrony zdrowia została zorganizowana przez redakcję ″OPM″ we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Wydarzenie odbyło się 4 października w Warszawie i zgromadziło kilkudziesięciu reprezentantów polskich szpitali. Program dyskusji objął pięć najistotniejszych dla sektora ochrony zdrowia tematów: założenia polityki zdrowotnej w europejskiej strategii na 2020 r., wprowadzenie do Polski dyrektywy transgranicznej, środki unijne na lata 2014-2020, istotne kwestie kadrowe w placówkach oraz nowoczesne narzędzia menedżerskie w procesie zarządzania szpitalem.