Wydarzenie zorganizowała redakcja "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego" oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

Tegoroczna edycja, przebiegająca pod hasłem „Optymalne rozwiązania infrastrukturalne w szpitalach”, odbyła się w dniach 28-30 maja we Wrocławiu.

Formuła Kongresu przypominała spotkanie kadry technicznej podczas pierwszej edycji w Turawie. Dwa dni części wykładowej pod znakomitym przewodnictwem Marka Wójtowicza połączono z praktycznym punktem programu, którym było zwiedzanie Nowego Szpitala Wojewódzkiego.

Liczna reprezentacja dyrektorów polskich szpitali, żywe dyskusje podczas wystąpień oraz opinie uczestników po wydarzeniu potwierdzają, że Kongres Nowoczesny Pion Techniczny na stałe wpisał się w kalendarz konferencji przedstawicieli pionu niemedycznego placówek ochrony zdrowia.