Już dzisiaj, tj. 1 czerwca rozpoczyna się Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA. Po raz pierwszy w 49-letniej historii HOPE kongres odbywa się w Polsce.

W kongresie weźmie udział 128 uczestników Europejskiego Programu Menedżerów, wśród ktorych jest 109 menedżerów ochrony zdrowia, 17 lekarzy oraz 2 farmaceutów. Najwięcej, bo 23 uczestników jest z Hiszpanii, a następnie po 13 z Danii i Holandii oraz 12 z Wielkiej Brytanii.

W Kongresie wezmą udział przedstawiciele władz HOPE; gubernatorzy, koordynatorzy krajowi, oficerowie łącznikowi oraz pracownicy centrali w liczbie 73. W sumie na Kongres zarejestorwało się 201 delagatów.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie sie 1 czerwca o godzinie 15.30. Wykład inauguracyjny wygłosi Przewodniczący Kongresu, Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, po którym osiągnięcia polskich szpitali zaprezentują szpitale z Gdańska (UCK) oraz Zabrza (Szpital Miejski), a sesję zakończy wykład na temat zakupów grupowych dla szpitali w świetle prawa europejskiego (Łukasz Rozdeiczer, Wiceprezes Batna Group). Następnie przez godzinę goście kongresowi wysłuchają prezentacji "Piękna Polska" przygotowanej przez Polską Organizację Turystyczną oraz prezentacji walorów Warszawy, przygotowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat HOPE AGORA znajdują się w specjalnej zakładce "Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA 2015" http://www.federacjaszpitali.pl/10.html