Zamówienia publiczne stanowią ważny instrument stymulowania gospodarki. Docenia to Komisja Europejska, przeznaczając od kilku lat środki na dofinansowywanie różnych programów, których celem jest odejście od tradycyjnych zamówień.

W zależności od źródła, ocenia się, że przez zamówienia publiczne przechodzi co roku 16%1 lub 19%2 PKB krajów członkowskich Unii Europejskiej. W 2013 roku wartość PKB wyniosła 13 bilionów euro (10 do potęgi dwunastej). Oznacza to (nawet przy założeniu niższego z podanych wskaźników), że do gospodarki krajów członkowskich przez zamówienia publiczne wpłynęła kwota w wysokości 2,09 biliona euro.

Zakupy oparte na najniższej cenie całkowicie zdominowały zamówienia w Polsce, w tym zamówienia w ochronie zdrowia. Dane z lat 2003-2006 pokazują, że w 91,1% przypadków kryterium stanowiła cena, w 10,4% – warunki płatności, a w 26,6% – jakość zaoferowanego towaru czy usługi.

Innowacje w zamówieniach (innovation in procurement) polegają na wykorzystaniu nowych instrumentów do przeprowadzania zamówień. Kategoria ta mieści w sobie zarówno e-zamówienia (np. wykorzystanie portali internetowych do przyjmowania ofert), jak i nowe procedury umożliwiające zakup rozwiązania (np. dialog konkurencyjny).

Zobacz więcej