W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat dynamicznie rozwinęły się techniki zabiegowe wykorzystywane w przezskórnym leczeniu schorzeń kardiologicznych. Obecnie wyposażenie pracowni uwzględnia między innymi spektrum zabiegów wykonywanych w ośrodku.

Obecnie w Polsce działa ok. 150 pracowni hemodynamiki. Aby zachować wysoką jakość zabiegów, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK certyfikuje zarówno operatorów, jak i same ośrodki. Wyposażenie pracowni hemodynamiki musi uwzględniać między innymi spektrum zabiegów wykonywanych w ośrodku, plany ewentualnego rozwoju, a także – co w polskich warunkach wydaje się chyba najważniejsze – możliwości finansowe ośrodka.

Należy wspomnieć o najnowszym trendzie w kardiologii zabiegowej, czyli sali hybrydowej, która jest połączeniem pracowni hemodynamiki z reżimem sali operacyjnej. Sala hybrydowa, z jednej strony wyposażona w nowoczesną aparaturę medyczną do przezskórnych interwencji kardiologicznych, z drugiej posiadająca rozwiązania typowej sali operacyjnej, daje możliwość wykonywania skomplikowanych przezskórnych interwencji kardiologicznych czy naczyniowych, a w razie potrzeby ich konwersji do klasycznej operacji.

Zobacz więcej