Efektywne wykorzystanie narzędzi jest możliwe tylko wtedy, gdy są one dopasowane do potrzeb i możliwości użytkownika – takie podejście należy stosować w przypadku niezbywalnego elementu procesu leczenia, jakim jest diagnostyka obrazowa.

Wyposażenie wykorzystywane w celach medycznych musi przede wszystkim spełniać warunki określone w Ustawie o wyrobach medycznych. Sprzęt, o którym traktuje niniejszy tekst, jest „aktywnym wyrobem medycznym do diagnostyki”. Zastosowanie mają tu:
• reguła 11, stanowiąca, że wyposażenie radiologiczne do diagnostyki należy do klasy IIa, a do radiologii zabiegowej – do klasy IIb,
• reguła 16, stanowiąca, że wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich (a więc kasety i błony rtg. lub płyty pamięciowe, elektronowe wzmacniacze obrazu oraz cyfrowe panele płaskie) zalicza się do klasy IIa.

(...)

Podstawową zasadą przy każdym zakupie powinna być dbałość o efektywność i możliwie najpełniejsze wykorzystanie instalowanego wyposażenia. Nieracjonalne jest zatem pomijanie opinii personelu bezpośrednio obsługującego przedmiot zakupu. Jego doświadczenie często pozwala unikać pułapek przetargowych.