Potrzeby energetyczne szpitali nie zależą jedynie od sposobu zasilania. Rolę odgrywają rodzaj zabudowy, stosowane nośniki energii oraz wyposażenie techniczne. Inwestycje montażu instalacji solarnych wskazują na znaczne różnice w kosztach instalacji.

Najbardziej energochłonne w placówkach medycznych są zwykle systemy ogrzewania i wentylacji. Jeżeli placówki posiadają własne kuchnie oraz pralnie, są one również znaczącymi odbiorcami energii. Znaczne ilości energii mogą być również przeznaczone na układy sterylizacji oraz dezynfekcji. Kolejnym, niejednokrotnie odgrywającym dużą rolę w strukturze zużycia energii, obszarem jest obszar klimatyzacji oraz pomieszczeń chłodniczych na oddziałach patologii lub przechowywania medykamentów. Nie należy oczywiście zapominać o energii elektrycznej do oświetlenia pomieszczeń, zasilania wszelkiej aparatury medycznej oraz odbiorników energii elektrycznej wyposażenia technicznego placówek.

Zobacz więcej