Przy projektowaniu oddziałów geriatrycznych należy brać pod uwagę m.in. uwarunkowania wynikające z polskiego prawa, specyfikę pacjentów, a także konieczność optymalizacji funkcjonalnej i ergonomicznej.

Specyfika projektowania dla osób starszych w bezpośredni sposób kreowana jest poprzez podmiot projektu, czyli uwarunkowania fi zyczne i psychiczne pacjenta seniora. Powoduje ona optymalizację opieki geriatrycznej: wprowadzanie elementów healing environment, skierowanych do osób starszych, kreowanie środowiska zachęcającego do samodzielności pacjentów i ich maksymalnej aktywności. Przepisy i normy nie wyróżniają seniorów w sposób szczególny. W związku z tym decyzje projektowe powinny być oparte na rzetelnej wiedzy projektanta, wspomaganej wiedzą specjalistów i medyków.

Architekt projektujący placówki medyczne powinien poprzez swój projekt wzmacniać zarówno działania marketingowe i ekonomiczne, jak i terapeutyczne działanie przestrzeni szpitala. Zasady projektowania wspierającego dobrostan psychiczny pacjenta według Rogera S. Ulricha są następujące:

1. Obiekty medyczne nie powinny stwarzać przeszkód w walce ze stresem, nie powinny same tego stresu wywoływać, pogarszając stan chorego.

2. Przestrzeń medyczna powinna być tak zaprojektowana, by dawać dostęp do sytuacji socjalnych i miejsc redukujących stres.

3. Powinno się zapewnić poczucie kontroli z poszanowaniem fizycznej i socjalnej prywatności.

4. Istotna jest możliwość korzystania ze wsparcia osób bliskich.

Projekt może wzmacniać poczucie bezpieczeństwa poprzez łatwą komunikację, szybki dostęp do personelu i świadczeń medycznych oraz możliwość kontaktu z bliskimi.

Zobacz więcej