Postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach, na nowo określił miejsce łóżek szpitalnych w procesie terapeutycznym pacjenta. Sprzęt stał się elementem wyposażenia sali, niezbędnym do nowoczesnej terapii na każdym oddziale.

Wybór łóżka do szpitala powinien być uzależniony głównie od struktury szpitala, specyfiki jego oddziałów, a tym samym od zakresu możliwości terapeutycznych jednostki. Inne wymogi sprzętowe muszą być spełnione dla oddziałów wewnętrznych, a inne w oddziałach intensywnej terapii. O wyborze decyduje również stopień zaawansowania opieki nad pacjentem. Niebagatelny wpływ ma ponadto czas hospitalizacji pacjenta w jednostce. Naturalne i oczywiste jest dążenie personelu szpitala – i to niezależnie od oddziału – do pracy na najbardziej nowoczesnym sprzęcie, który zapewniałby pacjentowi najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Obecnie łóżka są projektowane z uwzględnieniem zasad ergonomii. Oszczędza to czas, a przede wszystkim ogranicza wysiłek personelu w czasie codziennej opieki nad pacjentem. Personel pracujący na określonym oddziale wie z doświadczenia, jakie parametry powinno mieć łóżko, aby mogło zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Do najbardziej technologicznie zaawansowanego sprzętu należą łóżka przeznaczone do oddziału intensywnej terapii. Zastosowane technologie są zróżnicowane w zależności od funkcji klinicznych, jakie ma pełnić łóżko. Każde łóżko do intensywnej terapii musi spełniać wysokie wymagania stawiane wyrobom medycznym wspierającym ratowanie życia ludzkiego. W przypadku łóżek do OIT wymagania te koncentrują się wokół terapii, jakie można zastosować w leczeniu przy użyciu tego typu sprzętu.

Zobacz więcej