Powstanie instytucji, która narzuca warunki świadczeniodawcom, nie pozostaje bez wpływu na ocenę potrzeby istnienia tak funkcjonującej organizacji. Poprawić organizację funkcjonowania płatnika można szybko, nie zaprzepaszczając obecnych dokonań.

Podstawowym zadaniem Funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi głównie ze składek (i odsetek od nich), ale także z darowizn, dotacji, stanowiących środki pozyskane w wyniku realizacji zapisów ustawy refundacyjnej.

Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek. Coraz większe kwoty, jakimi dysponuje z roku na rok NFZ, muszą zapewnić pacjentom świadczenia odpowiednie do ich stanu zdrowia, na odpowiednim poziomie i odpowiedniej jakości, co w wyniku rozwoju technologii medycznych i w związku z coraz większymi oczekiwaniami społecznymi nie jest łatwe. Dysponując w 2014 roku przychodem oszacowanym na poziomie 66,8 mld zł (w tym składki w zł z ZUS: 60,23 mld zł, z KRUS: 3,24 mld zł, przy kosztach poboru składek na rzecz ZUS: 119,26 mln zł, KRUS: 2,76 mln zł), koszty funkcjonowania Funduszu kształtują się na poziomie 1% wydatków (w tym osobowe: niecałe 0,5%), a musi on zapewnić realizację celów określonych w ustawie.

Zobacz więcej