1 marca 2015 roku odbyło się I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe X-Ray działające przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej w auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Głównym celem Wydarzenia było zapoczątkowanie tradycji spotkań studentów Kierunku Lekarskiego i Elektroradiologii oraz wszystkich studentów zainteresowanych radiologią, a także umożliwienia nawiązania współpracy między uczestnikami, która w przyszłości może stanowić podwaliny niezbędne do stworzenia bardziej zaawansowanych, wieloośrodkowych badań.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński, kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej oraz Pani Inga Pruszyńska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Uczestnicy Forum wzięli udział w trzech sesjach konkursowych: wykłady studenckie, prace oryginalne oraz case reports, w których zostały zaprezentowane prace studenckie.

W programie SOFoR została przewidziana specjalna sesja wykładów eksperckich, poświęcona najnowszym osiągnięciom w dziedzinie diagnostyki obrazowej, gdzie wystąpili: dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, mgr Magdalena Szelągowska-Mąka oraz mgr Jolanta Tomczak.

W każdej z poszczególnych sesji studenckich zostały zaprezentowane prace, które podlegały ocenie komitetu naukowego.