Hemodynamika, jako metoda stosowana w kardiologii inwazyjnej, która jest oparta na zasadzie stosowania cewnika wewnątrznaczyniowego, niesie za sobą konieczność spełnienia istotnych wymogów w zakresie wyposażenia pracowni.

Optymalnym rozwiązaniem działu hemodynamiki jako działu o profilu inwazyjnym jest zaprojektowanie go w powiązaniu z częścią łóżkową jako odrębną, zamkniętą jednostkę szpitalną. Należy jednak liczyć się z faktem, że mogą być tam wówczas leczeni pacjenci wyłącznie szpitalni, w trybie stacjonarnym. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku większości zabiegów pacjenci i tak są przyjmowani do szpitala na minimum jedną dobę lub dwie doby, co można traktować jako pobyt krótkoterminowy, w zależności od rodzaju zabiegu i wymogów NFZ.

Podstawą dobrego wykonania i realizacji jest wykonanie projektu, który przewiduje nie tylko wszystkie konieczne w tego typu jednostce media, ale również wszystkie prace budowlane i instalacyjne związane z prawidłowym wykonaniem tego typu jednostki, co umożliwi jej bezkolizyjne działanie.

Zobacz więcej