Dzięki wysokiej czułości rezonans magnetyczny stał się jedną z najdokładniejszych metod obrazowania dostępnych na świecie. Podążanie za „nowinkami” stosowanymi na całym świecie daje możliwości rozwijania coraz lepszych technologii.

Systemy rezonansu magnetycznego są dostępne jako systemy otwarte bądź zamknięte. Standardowo używane są systemy zamknięte tunelowe, które pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiego pola magnetycznego. Z tego powodu zamknięte systemy doskonale nadają się do zastosowań badawczych i diagnostycznych technik obrazowania. Systemy tunelowe odznaczają się nadmiernym natężeniem dźwięku – hałas przełączania gradientu może brzmieć w większości przypadków jak młot pneumatyczny. W efekcie powstały cewki gradientowe z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty oraz specjalistyczne sekwencje obrazujące, o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do określonych wartości dźwięku, wyrażonych w dB(A). W ciągu ostatnich dwudziestu lat zostały opracowane urządzenia o większej średnicy gantry (otworu aparatu) w celu obniżenia przypadków klaustrofobii u pacjentów oraz możliwości przeprowadzenia badań u pacjentów otyłych.

Zobacz więcej