W celu zrozumienia zagrożeń, jakie niesie ze sobą transport chorych, niezbędne jest poznanie samej idei mechanicznego wspomagania, wskazań do terapii i zasad jej prowadzenia, jak również wyposażenia koniecznego do wykonywania tych czynności.

Planując przewiezienie pacjenta, należy udrożnić i sprawdzić przejezdność drogi transportu. W razie potrzeby korzystania z windy należy sprawdzić jej pojemność i możliwość umieszczenia łóżka pacjenta wraz z urządzeniami wspomagającymi. Urządzenia posiadające autonomiczne zasilanie (baterie) powinny być odłączane w ostatniej kolejności tak, by zapewnić im jak najdłuższą żywotność. Każdorazowe przełączanie zasilania musi zostać skontrolowane. Nastawienia urządzeń muszą odpowiadać zadanym dla optymalnego prowadzenia terapii.

Zobacz więcej