Analiza funkcjonowania oświetlenia, które stanowi często ponad 20% mocy wszystkich urządzeń elektrycznych zainstalowanych w szpitalu czy przychodni, pozwala na opracowanie działań prowadzących do obniżenia kosztów zużywanej energii elektrycznej.

Według opinii specjalistów „najtańsza energia to energia zaoszczędzona”. Od kilku lat przesłanka ta stanowi podstawę konstruowania przepisów związanych z efektywnością energetyczną urządzeń, budynków oraz całych przedsiębiorstw i instytucji. Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, jako podstawy istnienia budynków „zeroenergetycznych”. Efektywność energetyczna oświetlenia powinna być konstruowana na etapie projektowania instalacji i to w taki sposób, aby późniejsza eksploatacja przynosiła wymierne korzyści finansowe oraz pozwalała elastycznie modyfikować system zarządzania i sterowania oświetleniem. Możliwe są również działania pozwalające w budynkach już istniejących dokonać modernizacji oświetlenia i osiągać oszczędności energii od 30% do nawet 70%, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, takich jak np. LED, OLED, zarządzanych inteligentnie poprzez wykorzystanie światła dziennego i źródeł energii odnawialnej.

Zobacz więcej