W dniach 11-12 grudnia, w Centrum Konferencyjnym firmy Comarch odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom najnowszych rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia.

Sympozjum zostało poprowadzone przez prof. zw. dr. hab. inż. Janusza Filipiaka, założyciela i prezesa zarządu firmy Comarch. Jak na wstępie Sympozjum wskazał moderator, popularność rozwiązań telemedycznych w placówkach rośnie ze względu na możliwość obniżenia kosztów działalności podmiotów, poprawę jakości świadczenia usług pacjentom, a także na dostęp dla lekarzy do najnowocześniejszych technik leczenia.

Coraz więcej aktywności w obszarze telemedycyny planuje m.in. Unia Europejska, jednak jak wskazano w wystąpieniach, wykorzystanie technologii ICT w ochronie zdrowia jest opóźnione o conajmniej 10 lat w stosunku do takich wdrożeń w innych praktykach biznesowych. Problemem jest m.in. złożoność danych medycznych, dla których przechowywania priorytetem powinno być bezpieczeństwo.

Współcześnie placówki medyczne mają możliwość skorzystania z szeregu rozwiązań, które ułatwiają rozwój teleopieki nad pacjentem, obniżając koszty działalności tych podmiotów. Duża rola we wprowadzaniu nowoczesnych technologii do szpitali przypada współpracy środowiska lekarskiego z firmami informatycznymi.

Podczas dwudniowego Sympozjum poruszono m.in. temat możliwości rozwoju telemedycyny w sektorze prywatnym i publicznym, wskazano doświadczenia wynikające z praktyki wdrażania telemedycyny w placówkach oraz opowiedziano o korzyściach "odmiejscowienia" obrazów radiologicznych. Na konferencji swoją premierę miała także aplikacja firmy Comarch - MedNote - która skierowana jest do indywidualnych praktyk lekarskich.