Anestezjologia jest specjalnością niezbędną przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych. Dziedzina ta w ostatnich latach niebywale się rozwinęła. Dotyczy to zarówno samej techniki znieczulania pacjenta, jak i sprzętu medycznego do tego przeznaczonego.

Należy zdawać sobie sprawę z ilości i złożoności informacji, które anestezjolog musi stale obserwować, kontrolować i przetwarzać. Do tej pory niestety nie udało się stworzyć tzw. „czarnej skrzynki”, która mogłaby integrować wszystkie pomiary oraz zapewnić automatyczną prawidłowość przeprowadzania procesu znieczulenia podczas operacji. Niektóre nowoczesne aparaty znieczulające posiadają funkcjonalność włączenia automatycznego systemu przechowywania dokumentów i danych, która pomaga w integracji niektórych informacji.

Zobacz więcej