Sieci bezprzewodowe odgrywają dużą rolę w placówkach ochrony zdrowia. Zarówno pracownicy, jak i pacjenci wymagają stałego dostępu do sieci. Aby stworzyć profesjonalną bezprzewodową sieć, potrzebne jest okablowanie strukturalne o dużej przepustowości.

Bezprzewodowa sieć w szpitalach powinna zostać podzielona na sieć dla pracowników oraz sieć dla pacjentów. Lekarze oraz inni pracownicy medyczni powinni mieć w dowolnym miejscu i czasie wgląd w karty pacjentów czy też aktualny widok z ekranów aparatury monitorującej stan zdrowia pacjenta. Pracownicy medyczni oraz pacjenci powinni mieć ciągły dostęp do sieci bezprzewodowej, niezależnie od lokalizacji. Dlatego też stworzona infrastruktura bezprzewodowa musi zapewnić płynne przechodzenie między punktami dostępowymi. Opracowanie projektu sieci bezprzewodowej, jak i sieci kablowej, jest kluczowym elementem przy wdrażaniu systemu w placówkach służby zdrowia.

Zobacz więcej