Rosnące znaczenie doboru odpowiednich narzędzi finansowych w procesie zakupu sprzętu medycznego przez podmioty opieki zdrowotnej wykazane zostało przez badania prowadzone przez Siemens Financial Services (SFS).

Badania ujawniają coraz większy stopień wyrafinowania w sposobach finansowania wybieranych na światowym rynku opieki zdrowotnej. Zamiast posiadania sprzętu placówki coraz szerzej stosują strategię pokrywania kosztów użytkowania. Zdaniem respondentów ta tendencja jeszcze bardziej wzmocni zapotrzebowanie na metody finansowania, które umożliwiają specjalistom w dziedzinie finansowania w medycynie efektywne zarządzanie procesem leczenia oraz zwrotem poniesionych nakładów. Jest to możliwe dzięki przejrzystemu wyliczeniu kosztów użytkowania sprzętu medycznego.

Zobacz więcej