Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła kilka tysięcy uczestników, którzy zapoznali się z najnowszymi badaniami naukowymi, metodami diagnostycznymi i zaleceniami z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i nauk pokrewnych.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbyło się 18 września. Gości wydarzenia powitali prof. Romuald Ochotny oraz doc. Przemysław Mitkowski z Kliniki Kardiologii poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród otwierających XVIII Kongres znaleźli się także prof. Zbigniew Kalarus, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz prof. Dariusz Dudek, przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresów PTK.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji zjazdu było hasło "chory po zawale serca".  Wśród przygotowanych przez ekspertów sesji tematycznych znalazły się zagadnienia z zakresu leczenia ostrej niewydolności serca, wad zastawkowych i niewydolności prawej komory, nowoczesnych metod obrazowania i możliwości leczenia inwazyjnego chorych. Wybitni naukowcy zastanawiali się ponadto nad przyczynami wysokiej liczby zgonów u pacjentów po zawale serca.