Kanonem przy projektowaniu nowych obiektów szpitalnych jest konieczność kompleksowej realizacji centralnej sterylizatorni i bloku operacyjnego. Główną rolę odgrywają drogi transportu materiału brudnego i czystego, które powinny być niezależne.

Z przeprowadzonych analiz wynika niekwestionowana konieczność kompleksowego projektowania, a następnie realizacji centralnej sterylizatorni i bloku operacyjnego. Główną rolę odgrywają tutaj drogi transportu materiału brudnego i czystego, które powinny być krótkie i niezależne. Jest to obowiązujący kanon przy projektowaniu nowych obiektów szpitalnych.
W przypadku modernizacji jedynie istniejącego bloku operacyjnego nie należy realizować zadania inwestycyjnego pojedynczo, jeżeli aktualnie funkcjonująca centralna sterylizatornia nie jest bezpośrednio związana z BOp, który podlega modernizacji lub rozbudowie. Należy wdrożyć projektowanie kompleksowe.
Warunki sanitarne i higiena pracy, ergonomia bloku operacyjnego oraz maksymalne wyeliminowanie przyczyn mogących generować zakażenia szpitalne – wszystko to decyduje o bezpieczeństwie pacjentów i personelu. Warto o tym pomyśleć przy planowaniu inwestycji.