Zabezpieczenie sterylnych wyrobów medycznych przed kontaminacją wymaga użycia odpowiedniego opakowania. Zgodnie z definicją podaną w normie PN-EN ISO 11607-1 jest to system bariery sterylnej, czyli minimalnego opakowania sterylizacyjnego.

Opakowanie sterylizacyjne powinno być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi standardami. Wymagania dla kontenerów przedstawione są w normie PN-EN 868-8:2009 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych. Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użycia do sterylizatorów parowych zgodnych z EN 285. Wymagania i metody badań.

Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użycia są bardzo dobrym rozwiązaniem dla centralnych sterylizatorni posiadających myjnie i sterylizatory przystosowane do systemu kontenerowego. Wymagają szkolenia personelu w centralnej sterylizatorni, a także w bloku operacyjnym i innych miejscach użycia, zwłaszcza z zakresu aseptycznego wyjęcia materiału z pojemnika i właściwego przechowywania. Powtarzającym się błędem jest nieuzasadniona wiara w zachowanie jałowości, niezależnie od warunków przechowywania.