Wykonanie sieci okablowania strukturalnego LAN rzadko występuje jako zadanie główne i podstawowe. Należy zastanowić się, jakie działania podjąć, by struktura kablowa była solidną i niezawodną podstawą wszystkich usług bazujących na IT.

Wykonanie sieci okablowania strukturalnego LAN (czyli zintegrowanej sieci komputerowej, telefonicznej, połączeń kamer przemysłowych IP, kontroli dostępu itp.) zazwyczaj jest zadaniem towarzyszącym robotom budowlanym lub procesom dużych dostaw urządzeń (serwerów, macierzy, przełączników lub urządzeń medycznych).

Dlatego w wielu przypadkach realne procedury odbioru sieci LAN sprowadzają się do administracyjnego sprawdzenia zgodności dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę do odbioru oraz – rzadziej – do weryfi kacji stanu faktycznego w odniesieniu do przedłożonej dokumentacji powykonawczej. Jeśli odbiór sieci kablowej jest tylko administracyjny i podporządkowany terminom wykonania lub terminom rozliczenia środków finansowych, nie ma się co dziwić, że zbudowane okablowanie może już w pierwszych miesiącach użytkowania przynieść sporo niespodzianek. Co zrobić, aby ich nie było? By struktura kablowa, będąca swoistym systemem nerwowym, kręgosłupem każdej komunikacji, była solidną i niezawodną podstawą wszystkich usług bazujących na IT?

Zobacz więcej