TOMOTHERAPY oraz CyberKnife to urządzenia stosowane w radioterapii i radiochirurgii produkcji firmy Accuray.

Aparat Tomotherapy oraz CyberKnife

Aparat Tomotherapy Serii H to nowoczesne urządzenie do radioterapii. Przyśpieszacz liniowy o energii 6MV umieszczony na gantry typu obrotowego umożliwia dzięki swojej konstrukcji i oprogramowaniu najdoskonalszą wersję radioterapii łukowej sterowanej obrazowo o szerokim zakresie modulacji intensywności dawki. Zapewnia to z jednej strony funkcjonalność CTrue umożliwiająca codzienną lokalizację targetu i prawidłowe ułożenie pacjenta, a z drugiej helikalne napromienianie binarnym modulatorem wielolistkowym zapewniającym niespotykaną precyzję dystrybucji dawki.

CyberKnife to jedyny system radiochirurgii z akceleratorem umieszczonym na robocie – manipulatorze. Dzięki możliwości napromieniania w dowolnej płaszczyźnie oraz działającemu on-line systemowi kontroli położenia guza i wprowadzenia poprawek do planu leczenia system oszczędza zdrowe tkanki w stopniu nieosiągalnym dla innych systemów radioterapii. Dokładność kliniczna poniżej 1 mm. Do dwustu kierunków promieniowania podczas jednej frakcji.

Nazwa firmy:
TMS Sp. z o.o.

tel. 22 858 28 19

www: http://www.tms.com.pl