Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 1-2/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 1-2/2017

Rok 2017 to wyjątkowy rok dla "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego", w którym nasze czasopismo świętuje swoje 25-lecie. Pierwsze, jubileuszowe wydanie poświęcamy tematyce ratownictwa medycznego, o którym rozmawiamy z dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robertem Gałązkowskim.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowe technologie medyczne wykorzystywane w pracowni endoskopowej, reprocesing sprzętu medycznego, Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, nowy, trzeci tom "Dziejów medycyny".

ROZMOWA MIESIĄCA

Ratownictwo medyczne w Polsce dziś i jutro

Rozmowa z dr. hab. Robertem Gałązkowskim, dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, członkiem zarządu EHAC (Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Lotniczego Transportu Sanitarnego).

TEMAT NUMERU

Zdarzenie masowe - zarządzanie przez dyspozytora medycznego w skoncentrowanej dyspozytorni medycznej

Do szybkiego przeprowadzenia akcji niezbędny jest sprawny obieg informacji. Dlatego bardzo istotną rolę odgrywa dyspozytor medyczny, który uruchamia całą procedurę zdarzenia masowego i niezwłocznie przesyła informacje do zespołów ratownictwa medycznego, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lekarza-koordynatora oraz innych służb ratunkowych.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Nowoczesne metody i technologie wykorzystywane w chirurgii naczyniowej

Ostatnie 30-lecie to ogromny postęp w wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej i piersiowej, które dawniej operowane były z wykorzystaniem otwartych technik chirurgicznych. Po erze zabiegów naprawczych na tętnicach oraz tętniakach nadszedł czas na wewnątrznaczyniowe operacje na układzie żylnym.

Badania wydolnościowe organizmu – specjalistyczna aparatura

Badania wydolnościowe organizmu odgrywają niebagatelną rolę w diagnostyce układu krążenia, przyczyn duszności wysiłkowej, oceny wydolności oddechowej, tolerancji wysiłku fizycznego, ustalenia rokowania przebiegu chorób serca i płuc. Odgrywają również ważną rolę w medycynie pracy oraz w ocenie postępów leczenia i rehabilitacji.

Pracownia badań endoskopowych – dostępne metody diagnostyki i leczenia

Struktura i wyposażenie pracowni, która może być zarówno jednostką samodzielną, jak i integralną częścią oddziału pulmonologii, gastrologii, chirurgii ogólnej bądź torakochirurgii, musi być dostosowana do rodzaju wykonywanych w niej badań.

WYDARZENIA

IV Kongres Nowoczesny Pion Techniczny - coroczne spotkanie kadry technicznej szpitali

Zapraszamy na kolejną, czwartą już edycję Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny, organizowanego przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” oraz Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Architektoniczne aspekty energooszczędnych budynków dla seniorów

W obecnej sytuacji zmian demograficznych oraz z racji wpływu dobrze zaprojektowanego budynku na poprawę jakości przebywania w nim osób starszych, jak również konieczności spełnienia wymogów bardzo niskiej energochłonności wynikających z przepisów budowlanych, konieczna jest zmiana podejścia do projektowania, budowy oraz użytkowania takich obiektów.

INFORMATYZACJA

Elektroniczna dokumentacja medyczna – stan aktualny

W Polsce brakuje obecnie definicji dokumentacji medycznej, która wiążąco ustaliłaby znaczenie tego terminu. Dlatego każdy zbiór jednostkowych danych medycznych może mieć status dokumentacji medycznej, co stanowi kluczowy problem w kontekście obowiązku elektronizacji dokumentacji medycznej.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej – analiza funkcjonowania i finansowania – cz. II

W najbliższych latach Fundusz powinien poświęcić szczególną uwagę opracowaniu efektywnego sposobu opłat za usługi zdrowotne realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej w celu zapewnienia równego dostępu wszystkim pacjentom uprawnionym do korzystania ze świadczeń.

A TERAZ BUKIEL

Coraz ciaśniej na (zdrowotnym) bus-pasie

Politycy i kolejni ministrowie zdrowia dobrze wiedzą, czego najbardziej brakuje publicznej ochronie zdrowia. Najlepszym tego dowodem są ich wypowiedzi z okresu, kiedy nie rządzą lub nie piastują ministerialnych stanowisk.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Przerażająca zapowiedź

Trwa centralna inwentaryzacja szpitali, przychodni oraz kadr, o której dokładnie wiedzieli wszyscy w województwach. Nazywa się to mapa potrzeb zdrowotnych. Dostrzegam w tym wszystkim przemożną chęć chwycenia wszystkiego w jedną centralną rękę.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Patient-centered system

System USA, bazujący przez lata na dobrowolnych planach/ubezpieczeniach zdrowotnych i skupiony na ochronie interesów bazy medyczno-ubezpieczeniowej, nagle zmuszony został do rozpoznawania i zaspokajania realnych potrzeb pacjenta, w tym także tego do tej pory nieubezpieczonego, wymagającego kosztownej diagnostyki „od podstaw”.