Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 9/2016
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 9/2016

Tematem wrześniowego wydania jest organizacja sprawnego funkcjonowania Bloku Operacyjnego o profilu onkologicznym. Specyfikę i charakterystykę tej jednostki przybliża "Temat numeru" oraz zawarte w nim komentarze praktyków - ordynatorów onkologicznych bloków operacyjnych. Ponadto w numerze m.in.: rozmowa z prof. Stanisławem Góździem - dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, zastosowanie nowych technologii w onkologii, koncepcja smart city w kontekście ochrony zdrowia.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowoczesne rozwiązania w terapii onkologicznej - hipertermia w chemioterapii, elastometrowe infuzory jednorazowe, zestawy infuzyjne.

ROZMOWA MIESIĄCA

Nie rezygnuj z marzeń

Rozmowa z prof. Stanisławem Góździem, dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

TEMAT NUMERU

Specyfika funkcjonowania bloku operacyjnego o profilu onkologicznym

Specyfikę funkcjonowania bloku operacyjnego o profilu onkologicznym stanowią wykonywane procedury. Leczenie operacyjne jest jednym z elementów leczenia skojarzonego, tj. leczenia nowotworów za pomocą różnych metod (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia) stosowanych w różnej kolejności, w zależności od typu i zaawansowania choroby. Istotną rolę odgrywa tu również aspekt psychologiczny. Pracownicy zatrudnieni w onkologicznych blokach operacyjnych przez cały przebieg pracy zawodowej narażeni są na stres wynikający ze styczności z chorobą nowotworową.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Blok operacyjny o profilu onkologicznym - wymagania projektowe i infrastrukturalne

Najistotniejsze na onkologicznym bloku operacyjnym jest utrzymanie maksymalnego reżimu higienicznego. Dlatego każdy, nawet najmniejszy element wbudowany w obiekt ma znaczenie dla jego późniejszego funkcjonowania. Projektant powinien brać pod uwagę wymagania kontroli zakażeń, włączając możliwość skutecznego sprzątania.

Chemioterapia w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych - problemy projektowe

Pracownie do produkcji leków cytostatycznych należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów funkcjonalnych w obiektach służby zdrowia. Ze względu na specyfikę produkcji projektant powinien ściśle współpracować z przyszłym użytkownikiem.

Białostockie Centrum Onkologii - kompleksowa modernizacja. Raport z inwestycji

Od 2008 roku Białostockie Centrum Onkologii posiada certyfikat jakości ISO w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, a od roku 2011 certyfi kat akredytacyjny Ministra Zdrowia RP dla Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Dzięki zakończonej w 2015 roku modernizacji placówka spełnia wymogi i świadczy kompleksowy zakres usług w ramach terapii onkologicznej.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Cyber knife i gamma knife - zastosowanie nowoczesnych technologii w onkologii

Większość dostępnych rozwiązań z zakresu nowoczesnych terapii onkologicznych jest stosowana w Polsce. Warto jednak obserwować i podążać za „nowinkami”, które dają możliwość szybkiego i profesjonalnego diagnozowania chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju patologii oraz kompleksowego i skuteczniejszego leczenia pacjentów.

Nowotwór, który widać - epidemiologia czerniaka w Polsce

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Piotrem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Stół operacyjny - na co zwrócić uwagę przy wyborze

Współcześnie stoły operacyjne są coraz bardziej uniwersalne. Zależnie jednak od ich konfiguracji i wyposażenia, bazując na tej samej jednostce centralnej, stoły mogą być przeznaczone do różnych specjalności medycznych.

INFORMATYZACJA

Bezpieczeństwo informatyczne placówek medycznych cz. II

Wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego służącego do przetwarzania tych danych połączone jest z siecią publiczną.

Adaptacja nowych technologii cyfrowych w ochronie zdrowia a koncepcja smart city

Koncepcja smart city bazująca na postępie technologii informacyjno-komunikacyjnych stwarza dla mieszkańców miast nowe możliwości organizacji wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów wyboru ofert - czy nadchodzą ciężkie czasy dla szpitali powiatowych?

Dodatkowe, wysoko punktowane kryteria wyboru ofert dotyczących umów na świadczenia, które znalazły się w nowym Rozporządzeniu, są w dużej mierze nie do spełnienia dla mniejszych szpitali, szczególnie powiatowych. Jeżeli jednak zdecydują się one dorównać większym jednostkom, będzie wiązało się to z ogromnymi kosztami, bez gwarancji otrzymania większego kontraktu.

Prowadzenie analiz ekonomicznych w placówkach medycznych

Na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych i zastosowanych mierników efektywności menadżerowie mają możliwość oceny strategii rozwojowej w organizacji oraz wyznaczania optymalnych w danych warunkach działań krótko- i długookresowych.

Geografia dialogu - stosowanie innowacyjnych narzędzi zakupów w polskiej ochronie zdrowia

Tegoroczne badanie dotyczące stosowania innowacyjnych zamówień publicznych w ochronie zdrowia jednoznacznie wskazuje na to, że dialogi są coraz powszechniej stosowane przez placówki. Jednak biorąc pod uwagę liczbę i skalę zakupów, można zauważyć, że jest to wciąż niewielki odsetek.

A TERAZ BUKIEL

Potworniak

System publicznej opieki zdrowotnej w Polsce jest intensywnie zmieniany od roku 1999. Każdy kolejny rząd ma ambicje wnieść do tego systemu jakiś swój własny i niepowtarzalny wkład.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Opieka koordynowana

Przyszedł czas, aby bardzo mocno ostrzec przed zmianami oraz uleganiem ideologii i polityce. System służby zdrowia jest samoregulujący, a finansowanie zależne od dochodów ubezpieczonych. Nie trzeba nic regulować, ale dbać o rozwój kraju.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

I’m spending my kids inheritance

Według danych największego na świecie „zusu”, czyli amerykańskiego Social Security Program (budżet roczny 900 mld $), z jego świadczeń emerytalnych korzysta w br. 44,771 mln osób, a w roku 2030 ma ich być aż 77 mln. To efekt przechodzenia na emeryturę powojennej 70-milionowej generacji amerykańskich „babyboomersów”.