Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2016
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2016

Nowy numer "OPM" prezentuje relację z tegorocznej, trzeciej już edycji Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny, która odbyła się pod hasłem: "Kierunki usprawnienia funkcjonowania jednostek w ochronie zdrowia: informatyzacja i energooszczędność". Wydanie jest poświęcone tematyce kardiologii interwencyjnej, o której przeczytamy w "Temacie numeru", natomiast o ogólnym stanie polskiej kardiologii w "Rozmowie miesiąca" opowiada prof. dr hab. med. Piotr Hoffman.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach ultrasonograficznych ułatwiają diagnostykę w wielu dziedzinach medycyny - w kardiologii, ginekologii, a nawet dermatologii.

ROZMOWA MIESIĄCA

Dla kardiologa liczy się pacjent, a nie rachunek ekonomiczny

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Piotrem Hoffmanem, kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

TEMAT NUMERU

Oddział kardiologii inwazyjnej - organizacja i funkcjonowanie

Właściwa organizacja oddziału kardiologii inwazyjnej oraz koordynacja współpracy pomiędzy ratownictwem medycznym, szpitalami i przychodniami kierującymi pacjentów do interwencji a oddziałami kardiochirurgicznymi i rehabilitacyjnymi są kluczem do nowoczesnej i efektywnej opieki na pacjentami wymagającymi inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej.

Nowe oddziały kardiologiczne w SPWSZ w Szczecinie - raport z inwestycji

Wraz z końcem 2015 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie oddano do użytku w pełni zmodernizowane oddziały kardiologiczne – Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Echokardiografia - współczesne rozwiązania aparaturowe

Echokardiografia jest stosowana w praktyce klinicznej od kilkudziesięciu lat i obecnie należy do podstawowych badań w diagnostyce kardiologicznej. Odgrywa ona ważną rolę w różnicowaniu bólów w klatce piersiowej oraz w stwierdzaniu przebytego zawału serca.

Kardiologia prenatalna w ICZMP rodem z USA

Rozmowa z prof. Marią Respondek-Liberską, kierownikiem Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP i Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rola nowoczesnych technik USG w położnictwie i ginekologii

Ultrasonografia (USG) jest powszechnie stosowaną, nieinwazyjną i bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej wykorzystującą zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur. Jako metoda szeroko dostępna, tania i bezpieczna odgrywa obecnie pierwszoplanową rolę w diagnostyce położniczo-ginekologicznej.

Nowa generacja inteligentnych szpitalnych systemów nadzoru ciąż i porodu

Proste systemy, składające się z komputera i podłączonego do niego aparatu przyłóżkowego, przerodziły się we współczesne, zaawansowane systemy nadzoru ciąży i porodu. Obejmują one wiele współpracujących ze sobą elementów dedykowanych do realizacji określonych zadań w ramach wspomagania monitorowania płodu.

INFORMATYZACJA

Zintegrowane systemy informatyczne do obsługi przychodni

Od 1 sierpnia 2017 roku zostaje wprowadzony bezwzględny obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (EDM) przez jednostki służby zdrowia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich placówek niezależnie od ich wielkości, dlatego informatyzacja dokumentacji obejmie nie tylko szpitale, ale także przychodnie lekarskie oraz prywatne gabinety medyczne.

Bezpieczeństwo informatyczne placówek medycznych cz. I

Wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego służącego do przetwarzania tych danych połączone jest z siecią publiczną.

III KONGRES NOWOCZESNY PION TECHNICZNY

Droga do usprawnienia jednostek ochrony zdrowia - relacja z III Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

Ponad stu uczestników z placówek i firm z całej Polski zgromadziła tegoroczna, trzecia już edycja Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny – spotkania kadry technicznej jednostek ochrony zdrowia.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Zamówienia grupowe

Kilka lat temu zarządzający szpitalami w Pleszewie, Puszczykowie, Rawiczu i Wrześni postanowili dokonać grupowych zakupów leków dla swoich szpitali. Taki model zakupów był spowodowany chęcią obniżenia kosztów funkcjonowania tych jednostek. Zadanie, które w zamyśle wydawało się stosunkowo proste, w realizacji łączyło się z wieloma trudnościami.

Kontraktowanie świadczeń. Stan obecny i perspektywy

W miejsce wyceny i kontraktowania pojedynczych świadczeń czy procedur ma się pojawić zasada zakupu kompleksowej, koordynowanej opieki u danego świadczeniodawcy. Według zapowiedzi Ministerstwa podmiot, który będzie leczyć pacjenta w szpitalu, jednocześnie będzie musiał mu zapewnić opiekę poszpitalną u specjalisty i rehabilitację.

Koszty podmiotów leczniczych w ujęciu procesów i działań

Prowadzony pomiar kosztów w ujęciu procesów i działań wyposaża kadrę zarządzającą w wiedzę, która umożliwia świadome i poprawne zarządzanie posiadanymi zasobami i ich pełne wykorzystanie. Daje to możliwość stworzenia jednolitej, wystandaryzowanej metodyki ustalania kosztów.

A TERAZ BUKIEL

Uszczelnianie bez uszczeniacza

Jeżeli chce się „uszczelniać” system, to należałoby wcześniej ustalić dokładnie, na czym polega owa „nieszczelność” i czym ona jest spowodowana. Jednocześnie trzeba podkreślić, że całkowite „uszczelnienie” systemu ochrony zdrowia nie jest możliwe, a może być wręcz szkodliwe.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Dzieci z wadami genetycznymi

W Fundacji św. Celestyna pracuje 145 osób, w tym kilkanaście społecznie. Stosowane są tu wszystkie nowoczesne techniki: medyczne, psychologiczne, również niekonwencjonalne. Harmonia ducha i ciała – często niesprawnego – są w fundacji szczególnie widoczne. A wszystko to dzieje się bez nerwowej pogoni za pieniądzem.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi

W naszym systemie OZ, zdecentralizowanym, ale jednak z 500 tys. pracowników etatowych, problem normy 48 h jest obecny i co jakiś czas rozkwita jak kaukaski barszcz Sosnowskiego.