Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 6/2016
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 6/2016

Kolejne wydanie "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego" skupia się na szeroko pojętej infrastrukturze szpitalnej i rozwiązaniach informatycznych, które usprawnią funkcjonowanie jednostki. Temat numeru przybliża, jakie kroki należy podjąć, by wybudować przyszpitalne lądowisko.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Usprawniony obieg informacji, optymalizacja pracy personelu medycznego, efektywna komunikacja między personelem a pacjentem - to tylko niektóre z korzyści, jakie przynoszą najnowsze rozwiązania informatyczne.

ROZMOWA MIESIĄCA

Forma własności nie determinuje jakości usług

Rozmowa z Grzegorzem Klocem, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

TEMAT NUMERU

Przyszpitalne lądowisko - od pomysłu do uzyskania wpisu

Przy realizacji lądowiska dla śmigłowca służb ratunkowych trzeba wziąć pod uwagę szereg istotnych aspektów, poczynając od jego umiejscowienia. Poprawne zaprojektowanie i wybudowanie obiektu w oparciu o krajowe i międzynarodowe przepisy skutkuje wpisaniem do rejestru lądowisk.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Kontrola czystości systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach

W szpitalach w przypadku pomieszczeń o najwyższych wymaganiach czystości powietrza powinno się stosować trzystopniowy układ filtrów powietrza. Każdy kolejny ma uzupełniać pracę poprzedniego i skuteczniej zatrzymywać coraz mniejsze cząstki zanieczyszczeń.

Terapeutyczna rola architektury szpitalnej

Przestrzeń, w jakiej przebywamy, ma zasadniczy wpływ na naszą psychikę i co za tym idzie – zdrowie. Właściwie zaprojektowane wnętrze szpitala może zmniejszyć stres pacjenta i personelu oraz zminimalizować związane z nim fizyczne dolegliwości.

Technolgoie odzysku energii elektrycznej z ciepła opadowego w placówkach medycznych

Systemy kogeneracyjne w placówkach medycznych stanowią podstawowe, odrębne źródło zasilania elektrycznego, uniezależnione od ogólnej sieci elektrycznej. Zwiększa ono bezpieczeństwo dostaw energii oraz zapewnia elastyczność produkcji ciepła do celów medycznych, do ogrzewania i do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Pułapki postępu technicznego

Podstawowym warunkiem inwestycji jest analiza faktycznych potrzeb i realnych możliwości szpitala, a także wizja funkcjonowania danego projektu po wdrożeniu. Zaraz potem – rachunek ekonomiczny opisujący projekt.

Zarządzanie i sterowanie środowiskiem bezpieczeństwa jednostki zdrowia

Stosując zaawansowane rozwiązania, można podnieść zakres usług, skrócić czas oczekiwania pacjenta, zoptymalizować poziom obsługi oraz lepiej zabezpieczyć osoby przebywające w jednostce zdrowia i zasoby materialne.

Optymalizacja kosztów w obszarze nabywania i eksploatacji aparatury medycznej w publicznych jednostkach ochrony zdrowia

Aparatura medyczna stanowi znaczną część wartości infrastruktury szpitala. W zależności od charakteru i wielkości placówki nakłady finansowe na sprzęt mogą wynosić nawet do kilkuset milionów złotych. Mnogość aparatury medycznej oraz jej znacząca wartość wymuszają zorganizowanie odpowiedniej optymalizacji kosztów nabywania i serwisowania urządzeń.

INFORMATYZACJA

E-apteka w szpitalu - innowacyjne rozwiązanie, wymierne korzyści ekonomiczne

Przeciwieństwem tradycyjnego systemu dystrybucji leków w szpitalach jest system oparty na indywidualnej dawce dla poszczególnych pacjentów, zwany w skrócie unit dose. Dzięki temu rozwiązaniu dystrybucja leków dokonuje się z poziomu apteki centralnej, bezpośrednio dla danego pacjenta, na podstawie recepty wystawianej w systemie informatycznym.

Nowoczesne systemy informatyczne - ułatwienie czy komplikacja pracy lekarza?

Elektroniczna dokumentacja medyczna to skorelowanie i zintegrowanie kilku systemów funkcjonujących w szpitalu. Aktualnie obowiązujący termin wprowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji w Polsce to 1 stycznia 2018 roku.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Czy monitoring w szpitalu łamie prawa pacjenta? - cz. II

Monitoring w szpitalu budzi kontrowersje. Dotyczą one najczęściej warunków i wymogów, jakie muszą być spełnione w celu ochrony przed negatywnymi skutkami naruszeń praw człowieka i zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi.

A TERAZ BUKIEL

Kłopotliwe pytani

Minister zdrowia na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej 12 maja br. przedstawił swoje stanowisko w kwestii funkcjonowania szpitali jako spółek handlowych. Jego zdaniem szpitale nie mogą działać „dla zysku”, bo kłóci się to z działaniem „dla misji”, jaką jest leczenie ludzi.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Znowu mapy i szpitale

Zupełnie niezbadaną sprawą jest to, co będzie potrzebne ludziom za 10-20 lat, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii medycznych i zmian w stanie zdrowia. Banalnie mówi się, że ludność będzie starsza. Ale może będzie bardziej świadoma i zdrowsza? Jeśli tak, to w jakich dziedzinach?

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Łóżkowa otoczka

Wstępem do uporządkowania bałaganu w opiece zdrowotnej mają być, wg MZ, mapy potrzeb zdrowotnych.