Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 9/2014
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 9/2014

Oddziały intensywnej terapii – temat wydania. W numerze:  tomografia komputerowa w kardiologii, projektowanie i realizacja oddziałów intensywnej terapii, kardiomonitor do oceny hemodynamicznej układu krążenia, innowacyjny system ciągłego monitorowania pacjenta oraz telemedycyna w opiece transgranicznej. Polecamy przegląd porównawczy wózków transportowych dla pacjentów oraz informujemy o czym należy wiedzieć przed wprowadzeniem elektronicznej karty pacjenta.

KALEJDOSKOP

Z kraju i ze świata

Pierwszy cichy MRI na Śląsku, w trosce o dezynfekcję, szerokie spektrum wykorzystania, bezpieczna dla najmłodszych, fotel wielofunkcyjny.

TEMAT NUMERU

Technologie i infrastruktura oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Stan obecny w Polsce

Skuteczność funkcjonowania oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zależy od integracji kilku czynników, takich jak m.in. nowoczesny sprzęt medyczny i wysoko wykwalifikowany personel. W ostatnich latach nastąpiło uporządkowanie dotyczące organizacji i pracy na oddziałach intensywnej terapii.

Obowiązujące rozporządzenia a projekty na przykładzie anestezjologii i intensywnej terapii

Standardy postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zostały szczegółowo określone w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. Analizując kilka kwestii, warto zastanowić się, czy obecne regulacje prawne są wystarczająco przejrzyste i klarowne.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Projektowanie i realizacja oddziałów intensywnej terapii

Oddział intensywnej terapii jest jednym z najważniejszych działów w szpitalu. Działania polegające na wspomaganiu podstawowych funkcji życiowych i stałej ich obserwacji wymagają właściwego projektowania i wyposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt.

ROZMOWA MIESIĄCA

Polska kardiologia na światowym poziomie

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Kalarusem, kierownikiem Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii w Śląskim Centrum Chorób Serca, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Kardiostymulacja przezprzełykowa w diagnostyce częstoskurczów nadkomorowych

W erze szybkiego rozwoju zaawansowanych inwazyjnych metod diagnostyki i terapii kardiologicznej swoją przydatność w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych zachowuje szybka i tania metoda diagnozowania oraz dokumentowania mechanizmu częstoskurczu nadkomorowego, wykorzystująca współczesną technologicznie kardiostymulację przezprzełykową oraz rejestrację sygnału elektrokardiograficznego z przełyku.

Tomografia komputerowa w kardiologii

W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój w zakresie leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, co spowodowało znaczny wzrost zainteresowania metodami umożliwiającymi ocenę morfologii oraz czynności mięśnia sercowego. Wielorzędowa tomografia komputerowa stała się ważnym elementem nieinwazyjnej diagnostyki serca i naczyń krwionośnych.

Aparatura medyczna w pełnej gotowości

Rozmowa z Grzegorzem Kołodziejem, prezesem firmy Medikol Systems.

Kardiomonitor do oceny hemodynamicznej układu krążenia

Jedną z ważniejszych funkcji realizowanych obecnie na oddziałach intensywnej opieki medycznej jest monitororwanie stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Istotną rolą urządzeń monitorujących, w kontekście potrzeb pacjenta i obsługującego sprzęt użytkownika, jest m.in. szerokie spektrum możliwości w zakresie dopasowania sprzętu do innych urządzeń.

Innowacyjny system ciągłego monitorowania pacjenta

Większość pacjentów w szpitalu nie jest monitorowana przez aparaturę medyczną, a obowiązek nadzoru nad nimi spoczywa na pielęgniarkach. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w przypadku oddziałów geriatrii, oddziałów paliatywnych, internistycznych czy neurologicznych. Poszukując rozwiązania tego problemu, wprowadzane są innowacyjne rozwiązania związane z ciągłym monitorowaniem pacjenta „z oddali”.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Wózki transportowe dla pacjentów

Wózki transportowe dedykowane do zastosowań w obszarze ochrony zdrowia stają się coraz bardziej uniwersalnymi urządzeniami, które są wykorzystywane w wielu obszarach szpitala. Przydatne wydają się więc precyzyjna analiza rynkowa dostępnych modeli i porównanie ich z faktycznymi potrzebami placówki.

INFORMATYZACJA

Elektroniczna Karta Pacjenta - o czym należy wiedzieć przed jej wprowadzeniem

W obliczu wyzwań związanych z planowaną rewolucją informatyczną w polskich placówkach ochrony zdrowia warto zastanowić się nad parametrami idealnego systemu, który ułatwiałby szpitalom pracę dzięki zapewnieniu automatyzacji wszystkich rutynowych czynności.

Systemy zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną

Przy planowaniu nowoczesnej i przystosowanej na długie lata infrastruktury teleinformatycznej w szpitalu należy z dużą precyzją zaplanować projekt oraz wykonanie sieci okablowania strukturalnego. Oprócz przygotowania i zainstalowania sieci kablowej, która jest systemem nerwowym szpitala, należy przewidzieć sposób zarządzania całą infrastrukturą teleinformatyczną.

Dane naszych pacjentów są najważniejsze i teraz już nic im nie grozi

Centrum Zdrowia Mama i Ja świadczy usługi zdrowotne dla kobiet i dzieci w różnych okresach ich życia. Jest jednocześnie ośrodkiem edukacyjnym, w którym można uzyskać informacje na temat szeroko pojętej tematyki zdrowotnej.

Telemedycyna w opiece transgranicznej – czy chcieć znaczy móc? Cz. I

Od października ubiegłego roku, na mocy Dyrektywy 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, polscy pacjenci zyskali możliwość ułatwionego dostępu do świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju. Czy pomoże im w tym telemedycyna?

Dokumentacja medyczna tworzona głosem

O mobilnych rozwiązaniach informatycznych w szpitalach mówi Piotr Radliński, prezes firmy SmartMobile.

RAPORT Z INWESTYCJI

Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSS im. Biegańskiego w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi jest jedynym w województwie specjalistycznym ośrodkiem zajmującym się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób zakaźnych. Placówka podjęła się przedsięwzięcia przebudowy funkcjonującej infrastruktury i stworzenia nowoczesnego centrum leczenia chorób zakaźnych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamawiający – wykonawcy – podwykonawcy. Cz. II

W dziedzinie zamówień publicznych dość często występował problem płatności podwykonawcom, a właściwie zalegania niektórych wykonawców z płatnościami podwykonawcom. Niestety przyczyniło się to do upadłości wielu firm. Zapobiec temu miały zapisy Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1473), która dotyczyła uregulowania sytuacji podwykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dialog techniczny i konkurencyjny w ochronie zdrowia

Zamówienia publiczne – nie tylko w Polsce – stanowią ważny instrument stymulowania gospodarki. Znaczenie innowacji w zamówieniach publicznych docenia Komisja Europejska, przeznaczając od kilku lat spore środki na dofinansowywanie różnego typu programów, których celem jest odejście od tradycyjnych zamówień – z ceną jako jedynym kryterium oceny ofert.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Akredytacja zakładów opieki zdrowotnej

Zawieranie umów o świadczenia zdrowotne wymusza stworzenie mechanizmów pozwalających kontrolować przekazywane środki finansowe i poziom świadczonych usług. Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej została wprowadzona nowelą z 20 czerwca 1997 r. do Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Celem jej wprowadzenia jest zwiększenie wydajności systemu.

Łączenie umów etatowych i cywilnoprawnych w świetle orzecznictwa sądowego. Cz. I

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – tzw. „kontrakt” – to umowa zobowiązaniowa, której sposób zawarcia, okres oraz postanowienia, które winna zawierać, regulują przepisy art. 26-27 Ustawy o działalności leczniczej. Każda umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ma co najmniej jeden element odróżniający ją od umowy opartej na przepisach Kodeksu pracy. Precyzyjne formułowanie zapisów pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych skutków jej realizacji.

A TERAZ BUKIEL

Demokracja fasadowa

Rząd wprowadził właśnie z rozmachem tzw. pakiet kolejkowo-onkologiczny. Wersja ostateczna ustawy w stosunku do pierwotnego projektu nie różniła się niemal wcale w najważniejszych elementach. Czy oznacza to, że konsultacje społeczne, które przeprowadzono zgodnie z wymogami formalnymi, nie wniosły żadnych poważniejszych uwag?

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Będzie się działo

W listopadzie odbędą się wybory samorządowe. Pewnie zmienią się niektóre władze i będą chciały mieć „swoich” dyrektorów szpitali. Ale czy będą to lepsi dyrektorzy? Dobrze byłoby dokonać zmian dla dobra pacjentów, a nie dla doraźnych korzyści politycznych.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Chodnik

Jaka przyszłość czeka izby przyjęć? Czy będą dalej funkcjonowały obok systemu ratownictwa, czy też szerzej rozumianego systemu pomocy medycznej w sytuacjach nagłych jako „niby” SOR-y? A może odetnie im się finansowanie ryczałtowe i zostaną nagle sprowadzone do poziomu dziennego biura przyjęć planowych?